Kategori: Altı Çizili Cümleler (page 1 of 11)

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK- İLBER ORTAYLI

 • Atatürk’ün düşünce yapısı üzerinde Selanik te doğup büyümüş olmanın büyük etkisi olmuştur.
 • Dünya savaşında illaki bir tarafta olmak zorunda değildik hele ki Almanya gibi zayıf bir kuvvet ile ittifak olmamalıydı.
 • ABD’nin savaşa girmesi Almanya’nın sonunu getirdi.

Devam

BEŞ ŞEHİR – AHMED HAMDİ TANPINAR

 • Erzurum; Hiçbir yerde memleketin Birinci Cihan Harbinde geçirdiği tecrübenin acılığı burada olduğu kadar vuzuhla görülmez. Bu eski ressamların tasvir etmekten hoşlandıkları şekilde, ölümün zaferi idi. Dört yıl bu dağlarda kurtlara insan etinden ziyafetler çekilmiş, ölüm her yana doludizgin saldırmış ve seçmeden avlamıştı. Uğursuz tırpan durmadan bir saat rakkası gibi işlemiş, rasgeldiği her şeyi biçmişti. Bununla birlikte nüfusu 60.000’den 8.000’e inen Erzurum milli mücadelede ön ayak olmuştu.
 • Eski Erzurum’da ticaret hayatı ve kervan yolu otuz iki sanatı beslerdi.
 • Toprak sahiplerinin kızlarından alınan kadınlara “paşa” denir, esnaf zümresinden seçilenler yahut dışarıdan alınanlar veya cariyelikten gelenler “hanım” olurdu.

Devam

VAR MISIN? – DOĞAN CÜCELOĞLU

 • İnsan kendi özünü ne kadar fark ederse, kendisiyle ne kadar erken ilişki kurarsa o kadar yaşıyor demektir.
 • Hüzün kendi başına müthiş bir deryadır. Hüzünlenmeyen insan gelişmemiş bir insandır.
 • Toplum olarak sürekli şikâyet etmek yerine ilk adımı atmasını öğrenmeliyiz.

Devam

HATA NEREDEYDİ ? – BERNARD LEWİS

 • Bir toplumda bir şeyler artık gizlenemeyecek veya görmezden gelinemeyecek kadar yanlış gitmeye başladığında sorulabilecek çeşitli sorular ortaya çıkar. Dün Avrupa bugün ise Ortadoğu için en yaygını şudur: “Bunu bize kim yaptı?” Bu soruya verilecek cevap genellikle dış veya iç günah keçilerin, yani yurtdışındaki yabancılara veya yurtiçindeki azınlıklara suç atmaktır.
 • Bir diğer meşhur mühtedi de Türk salnamelerinde adı İbrahim Müteferrika olarak geçen muhtemelen Üniteryan kilisesine mensup Macar bir ilahiyatçıydı.
 • Türkiye açık bir şekilde büyük oyunu öğreniyor ve oynama becerisi kazanıyordu, ancak bu beceri Osmanlı Devletini nihai çöküşünü engelleyemiyor sadece geciktiriyordu.

Devam