Kategori: Teknik Yazılar (page 1 of 1)

VANA ÇEŞİTLERİ VE SEÇİMİ

İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere, çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu akışkanların; geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış emniyetini sağlamak gibi amaçlara ulaşmak için kullandığı mekanik cihazlara vana denir.

Devam

ÇELİKLERİN KULLANIM ALANLARI

Önemli bir sanayi kolu olan çelik sanayi ve bu kola bağlı olarak çelik kullanımı ve çelik seçimi hem ülkemizde hem de dünyada gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Çelik halen konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından demir ile karıştırılabilmektedir fakat dünyada en çok üretilen metal olan saf demir o kadar yumuşaktır ki bu hali ile neredeyse hiçbir yerde kullanılamaz. İşte saf hali ile kullanılamayan bu cevherin dünyada en çok üretilen maden olmasını sağlayan temel alaşım çeliktir.

Devam

MALZEME

  • Paslanmaz çelikler minimum % 10,5 oranında Cr içerir
  • Çelik % 2 den daha az (genellikle %1), dökme demir ise % 2 den daha fazla karbon içerir.
  • Demir üretilen metallerin ağırlık olarak % 95’ini oluşturur. (2015)
  • Genel imalat çeliklerinde C oranı % 0,2 ile % 0,5 arasındadır.
  • Alaşım maddesi oranı % 5 ‘ten daha az olanlar düşük alaşımlı, yüksek olanlar ise yüksek alaşımlı malzemelerdir.

Devam