• Artık yalnızca merkezi veya hiyerarşik otoriteler ve güç sahipleri değil, kapasitesi, mahareti ya da meşruiyeti ölçüsünde herkes iş yapma, üretme ve yayma süreçlerine dâhil oluyor.
  • Önce siyasi ve ekonomik güç odakları daha sonra da medya ve akademik dünya kurguyu politika, tiraj ve reyting aracı olarak kullanmayı keşfetti. Şimdi artık devlet politikaları da kurgudan besleniyor.
  • 2019 yılı itibariyle Facebook Türkiye’de en fazla abonesi olan sosyal medya. Nüfusun %45’inin hesabı var.
  • Türkiye’de insanların %52’si “öteki” olarak tanımladıkları birisine komşu olmak istemiyor.

Devam