• Osmanlılık kaynağı belirsiz bir ortaklık kültürüdür.
  • Osmanlılık bir karışımdır. Türklük bunun içinde temel aktördür.
  • Osmanoğulları ailesi diğer Avrupa hanedanları gibi değildi. Muhtelif bankalarda hazır milyonları yoktu. Bizzat son padişah bile fakr-u zaruret içinde öldü.

Devam