Ay: Kasım 2021 (page 1 of 1)

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK- İLBER ORTAYLI

Atatürk hakkında uzun yıllar rehber kitabı olacağını düşünüyorum. Sadece Atatürk değil yaşadığı dönemle ilgili mutlaka bilinmesi gerekenleri de aktaran bir eser. İlber Ortaylı’nın yazdığı ilk biyografi olması da ayrıca önemli.

Kitaptan Notlar;

  • Atatürk’ün düşünce yapısı üzerinde Selanik te doğup büyümüş olmanın büyük etkisi olmuştur.
  • Dünya savaşında illaki bir tarafta olmak zorunda değildik hele ki Almanya gibi zayıf bir kuvvet ile ittifak olmamalıydı.
  • ABD’nin savaşa girmesi Almanya’nın sonunu getirdi.

Devam

METAVERSE NEDİR?

Son dönemlerde “metaverse” kavramını çok sık duyar olduk. Peki, Facebook, Epic Games gibi dev teknoloji şirketlerinin ciddi yatırımlar yaptığı asıl adı ”meta-universe” olan metaverse aslında nedir gelin beraber bakalım.

Metaverse aslında Yunanca ve İngilizce iki kelimenin birleşiminde türetilen bir kelime. Yunanca “meta” yani sonra, öte anlamındaki kelime ile İngilizce evren anlamında gelen “universe” kelimelerinden oluşuyor. Kısaca “evren ötesi” veya “kurgusal evren” olarak ta tanımlayabiliriz.

Devam

BEŞ ŞEHİR – AHMED HAMDİ TANPINAR

  • Erzurum; Hiçbir yerde memleketin Birinci Cihan Harbinde geçirdiği tecrübenin acılığı burada olduğu kadar vuzuhla görülmez. Bu eski ressamların tasvir etmekten hoşlandıkları şekilde, ölümün zaferi idi. Dört yıl bu dağlarda kurtlara insan etinden ziyafetler çekilmiş, ölüm her yana doludizgin saldırmış ve seçmeden avlamıştı. Uğursuz tırpan durmadan bir saat rakkası gibi işlemiş, rasgeldiği her şeyi biçmişti. Bununla birlikte nüfusu 60.000’den 8.000’e inen Erzurum milli mücadelede ön ayak olmuştu.
  • Eski Erzurum’da ticaret hayatı ve kervan yolu otuz iki sanatı beslerdi.
  • Toprak sahiplerinin kızlarından alınan kadınlara “paşa” denir, esnaf zümresinden seçilenler yahut dışarıdan alınanlar veya cariyelikten gelenler “hanım” olurdu.

Devam