• Altın standardı, bir ülkenin ancak sahip olduğu altın miktarını destekleyeceği kadar para basmasına müsaade ederek fazla basımı ve devalüasyonu engeller.
  • ABD de net ihracat eksi çıkar. Çin, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin dış ticaret fazlası vardır.
  • Kamu harcamaları Orta Afrika gibi ülkelerde %16 iken Küba da %65’tir. Çoğu gelişmiş ülkede GSYH’nin kamu harcamaları içindeki payı % 35-50 civarındadır.
  • Düşük gelirliler yüksek gelirlilere göre varlıklarının daha büyük kısmını nakit olarak tutarlar. Bu yüzden enflasyonun bedelini daha ağır öderler.

  • Enflasyon korkusu genelde enflasyon yaratmaya yettiği için politika üretenler ekonominin psikoloğu gibi davranmalıdırlar.
  • Monopson, bir ürün için tek bir alıcının olduğu durumdur. Monopol(tekel), bir ürün için tek bir satıcının olmasıdır.
  • Kartel, birbirleriyle rekabete girmek yerine işbirliği yapmak konusunda anlaşan bir grup üreticidir. Karteller, üyelerinin daha yüksek karlar elde etmeleri için, topluca üretimi azaltarak fiyatları yükseltmeye çalışırlar.
  • Sonuç olarak enflasyona neden olan şey dolaşımda çok fazla paranın olmasıdır. Bu para fazlası, fiyatları yukarı çeker ve çoğu şeyi pahalılaştırır. Altın standardı geçerli olduğunda, insanların enflasyon beklentileri sınırlanır, bu da sadece fiyatların daha sabit kalmasına yol açmakla kalmayıp, istihdamı ve ekonomiyi bir bütün olarak istikrarlı bir hale getirir. Altın standardı bulunduğunda para, bir bankada duran gerçek altınla desteklenir. Bu, devletin fazladan para basmasına önleyerek, ekonomiye sızan enflasyon ihtimalini büyük ölçüde azaltır, aynı zamanda da devletlerin çok ağır borçlanmalarına karşı bir kontrol aracı görevi görür.
  • Sosyalizm ile kapitalizm arasındaki fark, devlet yönetiminin etki derecesinde ve üretim faktörlerinin devlet mülkiyetinde olmasın da yatar.
  • Bir malı ya da hizmeti başka birinden daha fazla veya daha hızlı ürete biliyorsanız, mutlak üstünlük mevcuttur. Bir malı bir başkasından daha düşük bir fırsat maliyeti ile ürete biliyorsanız karşılaştırmalı üstünlük mevcuttur.
  • Kıtlık sadece öz kaynakların değil, isteklerin de sınırsız olmasından ileri gelir. Bu durum Somali’de olduğu gibi Amerika’da da mevcuttur.