• Benim işlediğim hatalardan yararlanmanızı isterim (Andre Mauroıs)
 • İnsanın kalitesi insanın ideolojisinden önemlidir. Fikrin kalitesi de fikrin renginden önemlidir.
 • Endoktronisyon: Zihin kalıplanması

 • Hürriyet her türlü ilerlemenin kaynağıdır.
 • Allah aşırı gidenleri sevmez.
 • Bizim toplumumuzun en büyük sıkıntılarından biri meraksızlıktır.
 • Az gözlem çok akıl yürütme insanı hataya götürür.
 • Biçtiğini beğenmeyen ektiğini gözden geçirmeli.
 • Ünlü tarihçi ve oryantalist profesör Bernard Lewis iki tür toplumdan bahsediyordu: Biri bütün sorunları nasıl çözeriz diye düşünen toplumlar… Diğeri bu sorunları dış güçlere bağlayan toplumlar. İran ve Araplarda dış güçlerin komplosu olarak görme eğilimi güçlüdür.
 • Genç insan!Hiçbir şey uğruna “kendin olmaktan” vazgeçme, kula kulluğu her zaman reddet, hür irade ve güçlü kişilik sahibi ol…O zaman hayat yolunda daha güçlü yürür ,inancına davana, ideolojine daha iyi katkılar yapabilirsin
 • Bunu çok önemsiyorum. Gençler kendilerini öğrenmeye değil sadece siyasi mücadele etmeye çağıran, onları kullanarak kendisine güç toplamaya çalışan hareketlere mesafeli durmalıdır.
 • Bu bütün tecrübelerden alınacak ders, gençlerin totaliter yapılardan, totaliter ideolojilerden sakınmasıdır. Gerek ülkede, gerek girilen parti, örgüt, cemaat ve grup içinde fikir ve ifade özgürlüğü olmalı, seviyeli entelektüel tartışmalar serbestçe yapılabilmelidir.