• İslam’ın temel metinlerinin hiçbir yerinde terörizm ve cinayet emredilmez. Hiçbir yerinde taraf olmayan üçüncü kişilerin gelişigüzel katledilmesinden bahsedilmez.
 • “Filistin” Avrupa’dan getirilen Yunan-Roma terimidir.
 • Milyonların gücünü taşıyan, Batı Avrupa’da doğmuş, eğitilmiş Müslümanlardan oluşan bir nüfusun ortaya çıkışının, Avrupa, İslam ve bunlar üzerindeki etkilerinin çok büyük ve öngörülemeyen sonuçları olacaktır.

 • Hristiyanlığın temel metni Matta 22:21’dir : “ Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a, tanrının hakkını tanrıya verin.
 • İslam’ın ilk yüzyıllarında, ulema arasında devlete karşı bir güvensizlik tavrı egemendi. Devlet gerekli ama yine de bir kötülük olarak görülüyordu. İlk yazarlar tarafından sıklıkla yinelenen bir hüküm vardı. “ Cennet ile sultan bir araya gelmezler”
 • Geçmişte hiçbir Arap halife ya da Türk sultan, günümüzün en zayıf diktatörünün elindeki kadar bile keyfi, kapsamlı bir güce ulaşamazdı. Din
 • Orta Doğu’da para ancak entrikanın gücünü satın alabilir, yönetme gücünü satın alamaz.
 • İslam topraklarında demokrasinin en büyük savunucuları da yine kadınlar olabilir. Başarısızlığıyla en çok kaybedecek grup oldukları kesindir.
 • Abdülhamit gibi on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı padişahları, geçmişteki büyük padişahların hiçbirinin yapamadığı çapta bir otoriteyle ülkeyi yönetebildi.
 • Demokratik yozlaşmada piyasada para kazanır, bu parayı iktidarı satın almak için kullanırsınız; Orta Doğulu yozlaşmada iktidarı ele geçirir, bu gücü para kazanmak için kullanırsınız.
 • Var olmak ve olmamak arasında uzlaşılabilecek bir yer yoktur. Din
 • Bellek bir birey için ne ise, tarih de toplum için odur. Bellek yitimine amnezi, bellek bozulmasına nevroz deriz; tarihini boşlayan ya da çarpıtılmış tarihten beslenen toplum da belleğini yitirmiş ya da nevrotik bir toplumdur. Bu, bir toplum için tehlikeli bir durumdur. Din
 • İslam’da hükümdar yasaların üstünde değildir. En alt kademedeki kullar kadar yasaya tabidir.
 • Eski Osmanlı göreneğine göre, dinî bayramlarda devlet erkânını kabul eden padişah, hukuka olan saygısının bir göstergesi olarak kadı başını karşılamak için ayağa kalkardı.
 • Modern İsrail devletinde Osmanlı uygulamalarının sürdürüldüğü giyim tarzında bile görülmektedir. Bazı İsrailli hahamları geç on dokuzuncu yüzyıl Osmanlısının orta rütbeli memur giysileriyle görünce her defasında şaşırırım.
 • Üyelerinin yarısı sürekli bir boyun eğme durumunda kaldığı, diğer yarısının da kendini evin hakimi olarak gördüğü sürece, hiçbir toplum gerçekçi olarak özgür kurumlar oluşturmaya ve işletmeye yeltenemez.

https://1000kitap.com/Selimisp