• Depresyon geleceği inşa edememektir.
 • Dolaşan kurt aç kalmaz.
 • Her konuda seni sen yapan iki şey; yokken sabrın, varken tavrındır.

 • Adına değişik isimler versek de aslında hepimiz dünya nüfusunun sadece yüzde biri kadar olan egemen güçlerin ordular halindeki köleleri olarak çalışıyoruz.
 • Sorunları, yarattığınız düşünce düzleminde çözemezsiniz.
 • Hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmak şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır.
 • Zaman hiç de göründüğü gibi değildir. Sadece bir yöne doğru hareket etmez ve gelecek geçmişle aynı zamanda mevcuttur.
 • Daha zeki ya da güçlü olanlar değil, değişime en fazla ayak uyduranlar ayakta kalır.
 • Mazeretleri boş verelim, daha iyi bir gelecek için neler yapabileceğimize bakalım.
 • Gelecek bugünden ona hazırlananların olacaktır. Bir gelecek istiyorsan onu yarat.
 • Şu anda insanların maaş karşılığı yaptığı aslında modern kölelik değil de nedir?
 • Ben insanların robot gibi çalışması yerine, robotların insanlara hizmet ettiği bir dünya yeğliyorum. Böylece tekrar özümüze, insan olmaya dönebileceğimize inanıyorum.
 • Vizyon yoksa plan olmaz, plan yoksa vizyon işe yaramaz!
 • Dünle birlikte gitti cancağızım ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.