• Gerçek entelektüel dürüst olacak, çok okuyacak, çok düşünecek ve ortaya çıkardığına inandığı hakikatleri, vardığı terkipleri korkusuzca yazacak.
 • Zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek çaresi, reel dünyadan kitaplar dünyasına sığınmak.
 • Aklına gelenleri yazmak yazı yazmak değildir.
 • Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır.

 • Avrupa’yı Ortaçağ’ın kâbuslu gecesinden kurtaran mucizenin adı yabancı dildir. Aydınlarımız bu medeniyet anahtarından mahrum kaldıkça inkılaplarımız bir ucube olarak kalmaya mahkûm.
 • Politika ve aksiyon adamlarının en zayıf yanı, düşünce adamını küçümseyişleridir. Beyinle kalp, nazariye ile aksiyon el ele vermedikçe toplum sıhhate kavuşamaz.
Cemil Meriç

Cemil Meriç

 • Bir kılıcın kazandığı bir zaferi, başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mâl olur.
 • Tarih eserlerini iki defa oynarmış; önce trajedi sonra komedi olarak.
 • İzm ’ler idrakimize giydirilen deli gömlekleridir. Bu ülke.
 • Vatanlarının yaşanmaz bulanlar, vatanlarını “yaşanmaz” laştıranlardır.
 • Kıtaları ipek bir kumaş gibi biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda bir de küffar.
 • Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk; kültür.
 • Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi hür tefekkürün kalesi.
 • Kendini yığın haline getiren bir millet payidar olamaz.
 • Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.
 • Tercümede lafza teslimiyet ihanetlerin en büyüğü.
 • Kitap zekâyı kibarlaştırır.
 • Osmanlı’nın ne yaraları vardır, ne yaralarının teşhir etmek hastalığı. Hikâyeleri ya bir cengaveri ebedileştirir, ya “hisse alınacak bir kıssa” dır.
 • Nezleye yakalanır gibi ideolojilere yakalanıyoruz.
 • Cellini bir adam öldürür, Papa’ya şikâyet ederler. Kaşlarını çatar kutsiyetmehap: Bizim kanunlarımız avam içindir der, dâhiler için değil.
 • Kanun büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağıdır.
 • Her dâhi bir parça delidir.
 • Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.
 • Yanıldığını kabul etmek, yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir.
 • İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmaklar gibi yayıldılar ülkeye.
 • Samimiyet öyle bir dildir ki; kör de görür, sağır da duyar. Bu ülke.
 • Gürültülü dünyadan, kitapların asude inzivasına iltica ettim.

https://1000kitap.com/Selimisp