• Bizim asıl işimiz uzaklarda belirsiz bir şekilde nelerin mevcut olduğunun görmek değil, önümüzde belirli bir şekilde mevcut olan şeyleri yapmaktır.
 • Yarın için zihninizi yormayın çünkü yarın o şeyleri bizzat düşüneceksiniz.
 • Bugünün dertleri size yeter de artar bile.
 • Her gün akıllı bir insan için yeni bir hayattır.

 • Kendimizi en kötü hal ve şartla yüz yüze gelmeye ve bu vaziyeti zihnen kabule zorladığımız zaman, kendimizi karşılaşmış olduğumuz mesele üzerine başarı sağlayabilecek bir vaziyete koyuyoruz.
 • Allah’a iman et, iyi uyumasının öğren, iyi musikiyi sev, hayatın hoş tarafının gör.
 • Üzüntülü insan kendini hareket içinde kaybetmelidir, yoksa ümitsizlik içinde mahvolur.
 • İstikbal için katiyen üzülmem çünkü yaşayan hiçbir insanın istikbalde ne olacağını tahmin edemeyeceğini biliyorum. üzüntüsüz yaşama
 • Saadete giden tek bir yol vardır o da bizim arzularımızın kudretinin ötesinde olan şeyler için üzülmeyi bırakmaktır.
 • Yapılması lazım gelen şeye ferahlıkla tahammüle çalış
 • Siz düşündüğünüzü sandığınız şey değil, ne düşünüyorsanız osunuz.
 • Biz sahip olduğumuz şeyleri nadiren, fakat muhtaç olduğumuz şeyleri daima düşünürüz.
 • Kalbinizin yaptığını yapınız, yorulmadan önce dinleniniz. Böylece her günkü uyanık olduğunuz zamana bir saat ilave edeceksiniz.
 • Sakin olacağım. Her şeyde kusur bulamayacağım. Kibar davranacağım. Kimseyi terbiye etmeye kalkmayacağım. üzüntüsüz yaşama
 • “İçinizden kaç taneniz odun biçtiniz? Ellerinizi görelim.” diye sordu. Çok kesmişlerdi. Sonra tekrar sordu: “İçinizden kaç taneniz talaş biçtiniz?” Hiçbir el kalkmadı.
  Mr. Shedd bağırdı: “Tabii ki talaş biçemezsiniz! O zaten biçilmiştir! İşte mazi için de mesele aynıdır. Olup bitmiş şeyler üzerinde üzülmeye başladığınız zaman, talaş biçmeye çalışmaktan başka bir şey yapıyor değilsiniz.”
 • Ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Birçok insan hayatını etkileyecek işi seçerken, iki yılda eskiteceği elbiseyi alırken düşündüğü kadar bile düşünmüyor. Çok korkunç değil mi.
 • Batan güneşe ağlamayın. Yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.
 • Sıradan insanlar, büyük adamların hatalarından büyük zevk duyarlar.
 • Size çok lazım olacak zamanı düşmanca hislerle kirletmeyiniz. Kin ve nefretin bedeli ruhunuz, bedeniniz ve insanlığın ta kendisidir.
 • Hareket içinde kendini kaybetmelisin. Yoksa üzüntü içinde mahvolacaksın.
 • Üzüntüyü gidermenin en güzel yollarından biri üzüntüyü birisi ile paylaşmaktır.

https://1000kitap.com/Selimisp