Almanya’da son on senenin en çok satan kitaplarından birisi olan yorgunluk toplumu kitabı kapitalizmin yaşam biçimimizi nasıl etkilediğini, hayatımızı ve zamanımızı nasıl ufalayıp yok ettiğini anlatıyor.

Kitaptan Notlar;

 • Bir zaman ve dikkat tekniği olan “multitasking” medeniyetin ilerleyişini temsil etmez. MT insanın geç modern işçi ve bilgi toplumunda yalnızca çalışmasına uygun bir kabiliyet değildir. MT daha ziyade bir gerilemedir.
 • Dinlemenin ortadan kalkması ile dinleme kabiliyeti kaybolur ve “dinleyenler cemaati” sırra kadem basar. Bizim aktivite topluluğumuz ise dinlemeye taban tabana zıttır. “Dinleme kabiliyeti” doğrudan doğruya yoğunlaşmış ve derin dikkat istidadımıza dayanır ki burada hiperaktif ego için herhangi bir giriş yolu yoktur.

 • Kişiyi olması gerektiği gibi yapan tek şey faal hayat değil, düşünceye dalmış bir hayattır.
 • Sinirsel şiddet, kendisinde herhangi bir negatiflik bulunmadığı için, her türlü immünolojik mercekten kaçabilir. Pozitiflik şiddeti mahrum edici değil, doyurucu; dışlayıcı değil kapsayıcıdır. Bu sebeple pozitif şiddet, ulaşılamayan dolaysız idraktir.
 • Hiçbir şey yapmadığından hiç bu kadar faal, kendisiyle baş başa kaldığında hiç bu kadar az yalnız olmamıştı.
 • Disiplin toplumunun negatifliği deliler ve caniler doğurmuştur. Performans toplumuysa depresif ve mağluplar yaratır. Zaman
 • Tükenmişlik sendromu, yalnızca yorulmuş benliğe değil, yorgun ve yanıp kül olmuş nefsi de ifade eder.
 • Yorgunluk silahsızdır. Yorgun kişinin uzun ve yavaş bakışlarında, kararlılıktan çok oluruna bırakma vardır.
 • Günümüz toplumu artık Foucault’nun bahsettiği hastaneler, tımarhaneler, hapishaneler, kışlalar ve fabrikalardan oluşan bir disiplin toplumu değil. Bunların yerini çoktan beridir fitness salonları, bürolardan oluşan gökdelenler, bankalar, havaalanları, alışveriş merkezleri ve gen laboratuvarları aldı 21. yüzyıl toplumu artık bir disiplin toplumu değil, performans toplumudur. Zaman
 • Depresif insan, kendi isteği ile de olsa, herhangi bir dış kısıtlama olmaksızın kendini sömüren animal laborans’tır (çalışan hayvan).
 • Pozitif güç bir şeyi yapma gücüdür. Negatif güç ise bunun aksine, hiçbir şey yapmama gücüdür. Nietzschenin dilinden konuşacak olursak, hayır diyebilme gücüdür. Zaman
 • Bütün yaşama çabaları ölüme doğru götürür.
 • Hiçbir şey yapmadığından hiç bu kadar faal, kendiyle baş başa kaldığında hiç bu kadar az yalnız olmamıştı.
 • Depresyon, geç-modern insanın kendi olmak hususundaki başarısızlığının patolojik bir dışa vurumudur. Fakat, aynı zamanda, kişiyi depresyona sürükleyen şey toplumsalın gitgide atomlara ayrılması ve parçalanmasına mahsus ilişki yorgunluğudur.