İngiltere’nin saygın haber-yorum dergilerinden Prospect’ in yayınladığı “Dünyanın Yeniden İnşası İçin En Önemli 50 Düşünür” listesine Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti ile birlikte giren Mustafa Akyol’un toplumun üç farklı kesimini eleştirel olarak ele aldığı farklı tarihlerde yayınlanan makalelerinden derlenen kitabı. Derleme olması sebebiyle zaman zaman tekrara düşülmüş olsa dahi konuya ilgisi olanlar için muhakkak okunması gerekenler arasında. Türkler.

Kitaptan notlar;

 • Bir Fransız gibi giyinen, bir İngiliz gibi gezinen, bir İtalyan gibi şarkı söyleyenimiz var; fakat bir zırhlı yapacak mühendisimiz, bir fabrika kuracak adamımız yok.( Filibeli Ahmet Hilmi)
 • Çıplak kamusal alan uzun süre çıplak kalamaz, geleneksel dinden oluşan boşluğu bir süre sonra “yapay dil” doldurur.
 • Özgürlüğü dindarlığın doğal zemini olarak görmek, o olmadan gerçek iman ve ahlak olmayacağını bilmek gerekir.

 • Okuyup yazmış olmak doğruyu bulmayı sağlasaydı, dünyadaki tüm entelektüeller aynı görüşte buluşurdu.
 • Tek çözüm farklı değer ve görüşlerin ifade bulup yarışacakları demokrasidir.
 • Beyaz Türklerin çoğunun yaşamındaki en büyük değer tüketim. Yaşamları daha fazla ve daha kaliteli tüketim üzerine kurulu.
 • Tarih oyunca kendilerini en mutlu hissetmiş olan insanlar; almak yerine vermeyi, bencillik yeri fedakârlığı ve madde yerine manayı tercih edenlerdir.
 • Cumhuriyet kendi laikliğini vatandaşlarına da empoze ediyor. Devlet adeta her vatandaşın kendisinin küçük bir kopyası olmasını istiyor.
 • Türkiye de medreselerin kapatılması, İslam’ın daha eğitimli, sorumlu, aklı başında formlarının zayıflamasına neden olmuştur. Türkler
 • Kürt denilen bu adamlara Türk olduklarını bildirmek, öğretmek lazım. (Rıza Nur)
 • Vazifemiz bu vatan içinde bulunanları behemehâl Türk yapmaktır. Türklere ve Türkçülüğe muhalefet edecek anasırı kesip atacağız.(İsmet İnönü)
 • Din ancak “teklif” ve “tebliğ” edilir. İsteyen benimser istemeyen benimsemez. İsteyen de kendi bildiği ya da yapabildiği kadar benimser. Türkler
 • Bir cemaatin selameti için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı e hakkı feda edilmez. Cenabı hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır. Küçüğüne, büyüğüne bakılmaz.( Said Nursi)
 • İnsanın hakları devletin bonkörlüğünden değil tanrının elinden çıkıştır. (J.F. Kennedy)
 • Hürriyet, insanın sadece Allah’ a kul olması ve ondan başka her şeyden hür olması demektir. (İbn-i Arabi)